Niedobór jodu

Mikroelementy i makroelementy to pierwiastki, których zawartość w organizmie jest bardzo mała, ale mają wpływ na wiele procesów życiowych organizmu. Bardzo ważne jest utrzymywanie poziomu tych pierwiastków w organizmie, ponieważ szkodliwy jest nadmiar i niedobór. Ponadto trzeba zadbać o stałe dostarczanie tych pierwiastków do organizmu, w niezbędnej ilości.